Co to jest Sead to Seal?

Proces Sead to Seal firmy Young Living

Grudzień 21, 2018
Proces Sead to Seal firmy Young Living

Proces Sead to Seal

Miliony ludzi na całym świecie odkryły korzyści płynące ze stosowania czystych, naturalnych olejków eterycznych, pochodzących z roślin. Firma Young Living zobowiązała się do ustanowienia i utrzymania najwyższego, wiodącego w branży standardu w zakresie olejków eterycznych. Oferuje szeroką gamę roślinnych olejków eterycznych, które reprezentują najlepsze z natury produkty- dzięki standardom programu „Seed to Seal”.

Young Living stosuje rygorystyczny standard kontroli jakości, aby zapewnić, że produkty spełniają rygorystyczne wymagania. Seed to Seal to zestaw standardów, który pomaga zapewnić, że z każdym czystym olejem i produktem Young Living, z którego korzystasz Ty i Twoja rodzina, czerpiecie korzyści z ich globalnych poszukiwań i ponad dwudziestu lat innowacji. Wynik? Finalny produkt, który otrzymujesz, został stworzony z sumiennym pozyskiwaniem, nauką i standardami – trzema filarami Seed to Seal. Jako lider ruchu olejków eterycznych, Young Living toruje drogę dla każdej innej firmy zajmującej się olejkami eterycznymi. Ma to na celu usprawnienie procesów, które chronią naszą planetę i zapewniają najwyższe standardy jakości

Proces Sead to Seal – POZYSKIWANIE

Proces Sead to Seal

Nie wszystkie olejki eteryczne są wytwarzane jednakowo, Young Living nigdy świadomie nie pójdzie na kompromis, dodając syntetyki, zanieczyszczenia lub tanie wypełniacze, czy też stosując nieetyczne praktyki produkcyjne. Young Living pozyskuje produkty z dokładnie sprawdzonych, firmowych gospodarstw rolnych, partnerskich gospodarstw rolnych i od dostawców certyfikowanych nasion i poddaje je szczegółowej kontroli. Jeśli nasze dokładne testy wykażą, że produkt nie spełnia naszych standardów, nie kupujemy go lub odrzucamy partię.

Olejki Young Living są pozyskiwane z ich firmowych gospodarstw rolnych, partnerskich gospodarstw i dostawców certyfikowanych nasion, co daje możliwość sumiennego podejścia do lokalnych społeczności i ekosystemów. Firma sprawdza i dobiera dostawców zgodnie z pięcioma zasadami: relacjami, specyfikacjami dotyczącymi materiału siewnego, wiążącymi umowami a także rygorystycznymi testami i bieżącymi audytami.

Ich rozbudowane Centrum Dystrybucyjne w Spanish Fork w stanie Utah to najnowocześniejszy obiekt, w którym stosuje się najlepsze praktyki produkcyjne do testowania olejków eterycznych, składników i produktów oraz do formułowania wytwarzania innowacyjnych ofert, które kochasz.

Firma współpracuje tylko z partnerami, którym ufa. Niemniej jednak nawet pomimo tego zaufania angażuje zewnętrznych ekspertów z innych krajów, aby potwierdzić, że standardy są przestrzegane. Wszystko dlatego żeby zapewnić, że gorsze lub nieetycznie pozyskiwane składniki nie trafiają do twoich drzwi.

STANDARDY POZYSKIWANIA

Norma pozyskiwania olejków eterycznych Young Living pomaga zapewnić wysoki poziom ich jakości i autentyczności, jednocześnie zachęcając do odpowiedzialnych praktyk produkcji i przetwarzania, na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Young Living współpracuje z SCS Global. Jest on liderem certyfikacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, audytu, testowania i opracowywania norm, aby opracować Standard Pozyskiwania Surowców Young Living.

Standard pozyskiwania olejków eterycznych Young Living stosuje się do wszystkich etapów łańcucha dostaw olejków eterycznych. Są to gospodarstwa rolne, urządzenia do przetwarzania (np. destylarnie) a także obiekty należące do Young Living. Dotyczy to gospodarstw należących do Young Living, gospodarstw partnerskich oraz dostawców certyfikowanych przez Seed to Seal.

Szczegółowe informacje o zaopatrzeniu:

Young Living i wszyscy nasi partnerzy muszą spełniać najwyższe standardy:

 • Uwierzytelnianie
 • Praktyki rolnicze
 • Zbiór
 • Praktyki ekstrakcji i destylacji
 • Testowanie
 • Identyfikowalność
 • Przechowywanie i butelkowanie

Proces Sead to Seal – NAUKA

Proces Sead to Seal

Nauka jest podstawą tego, co jest robione w Young Living. Wyszkolony personel naukowy stosuje najnowocześniejsze metody opracowywania nowych produktów, a także pomaga zapewnić jakość wszystkich produktów. Zarówno zespoły ds. badań i rozwoju, jak i jakości, pracują w najnowocześniejszych laboratoriach, wyposażonych w najbardziej zaawansowane urządzenia naukowe.

Jakość produktów zaczyna się na polach. Dział badań i rozwoju oraz jakości zatrudnia ponad 50 wysoko wykwalifikowanych naukowców, którzy używają zaawansowanych metod testowania, aby zapewnić, że produkty spełniają wysokie standardy.

Testowanie produktu nie odbywa się wyłącznie w wewnętrznych laboratoriach. Young Living współpracuje również z kilkunastoma wiodącymi, niezależnymi i akredytowanymi laboratoriami na świecie. Zatrudniają one wysoko wykwalifikowanych i wyszkolonych naukowców, specjalizujących się w zaawansowanych testach produktów.

Zespół R & D pomaga Young Living zatrudniać najlepszych naukowców do opracowania unikalnych produktów, które przewodzą branży. Zespół ten przeprowadza również najnowsze badania wspierające zastosowanie produktów. Ponieważ czystość i skuteczność są najważniejsze dla Young Living, zespół R & D rutynowo opracowuje też nowe metody testowania. Wszystko w celu zapewnienia jakości produktów.

Proces Sead to Seal – JAKOŚĆ

Proces Sead to Seal

Jakość zaczyna się w gospodarstwie i jest sprawdzana w laboratoriach. Dzięki rygorystycznym, nieustępliwym kontrolom jakości, firma jest w stanie zidentyfikować, które składniki są najczystsze, oryginalne i skuteczne.

Zespół kontroli jakości wykorzystuje baterię fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych testów naukowych, w celu dokładnych pomiarów składników i właściwości olejków eterycznych. Każdy test powtarza się wiele razy. Testowanie rozpoczyna się w gospodarstwach i trwa przez wszystkie etapy, aż do wysyłki do klientów.

Zespół wysoko wykwalifikowanych naukowców przeprowadza najnowocześniejsze testy, takie jak:

 • Densytometria
 • Wiskozymetria
 • Refraktometria
 • Polarymetria
 • Spektrometria masowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS)
 • Spektrometria emisyjna oparta na indukcyjnie sprzężonej plazmowo-atomowej optycznej emisji (ICP-OES)
 • Chromatografia gazowa (GC)
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
 • Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera
 • Zautomatyzowane mikro-wyliczanie
 • pH
 • Mikroskopia
 • Palność
 • Punkt zapłonu
 • Spektrometria masowa chromatografii gazowej (GCMS)
 • Chromatografia
 • Spektrometria masowa izotopów (IRMS)

Pomimo, że firmowe laboratoria mogą przeprowadzać wszystkie te badania, rutynowo korzysta się także z laboratoriów zewnętrznych, aby uzupełnić wewnętrzne testy. Każde z tych laboratoriów ma wysoko wykwalifikowanych i wyszkolonych naukowców.

Proces Sead to Seal – STANDARDY

Proces Sead to Seal

Częścią zarządzania jest odpowiedzialne prowadzenie działalności – od zrównoważonego pozyskiwania roślin, przez podnoszenie poziomu lokalnych społeczności, po przestrzeganie przepisów środowiskowych i innych. Globalny Program Compliance pomaga zapewnić, że Young Living oferuje czysty produkt.

Tanie olejki eteryczne są często syntetyczne, sfermentowane lub nieetycznie pozyskiwane, dlatego Young Living wybiera partnerów, którzy wytwarzają czyste olejki eteryczne i składniki w sposób etyczny i legalny. Ta praktyka ustanawia najwyższy standard dla zrównoważonego rozwoju.

Firma zobowiązała się do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem, od pozyskiwania i produkcji olejków eterycznych, po marketing i sprzedaż produktów. Posiada opracowany globalny program zgodności, który określa szereg obowiązkowych zasad i wytycznych.

Poniższa lista zawiera niektóre z tych zasad i wytycznych, objętych Globalnym programem zgodności:

 • Kodeks postępowania Young Living
 • Podręcznik Young Living Employee
 • Zasady i procedury dotyczące młodych ludzi
 • Polityka Młodego Życia
 • Polityka dotycząca życia zgodnego z zasadami ochrony środowiska
 • Program zgodności z prawem Lacey Act
 • Polityka Young Travel Travel and Expense
 • Kodeks Etyki Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (DSA)

Wysiłki wykraczają poza łańcuch dostaw. Zaangażowanie Young Living w zrównoważony biznes obejmuje ponowne zalesianie zebranych drzew, recykling w biurach Young Living oraz budowę siedziby z certyfikatem LEED w Lehi, w stanie Utah.

Proces Sead to Seal – PROGRAM ZGODNOŚCI Z PRAWEM LACEY ACT

Proces Sead to Seal

Program zgodności z prawem Lacey Act jest nie tylko kompleksowy, ale także jest pierwszym w branży olejków eterycznych. Został sprawdzony i zaakceptowany przez rząd. Jest złotym standardem dla programów zgodności, angażuje najlepszych ekspertów prawnych na całym świecie, aby mieć bieżące informacje w tym zakresie, a także aby wiedzieć, w jaki sposób odpowiednio zastosować je do swoich potrzeb biznesowych.

Zespół współpracuje z firmowymi farmami, partnerskimi gospodarstwami, dostawcami certyfikowanymi przez Seed to Seal i rządem od ponad roku, aby rozwinąć ten nowy program.

Stale współpracuje również z ekspertami ds. Środowiska na całym świecie, aby doradzali w zakresie ochrony delikatnych krajobrazów i roślin.

Program zgodności z prawem Lacey Act składa się z pięciu ogólnych kroków, których przestrzeganie pomoże zagwarantować, że produkty a także partnerzy będą przestrzegać wszystkich praw i przepisów obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzona jest działalność.

Te pięć kroków to:

• Edukacja dla dostawców

Dostarczanie wszystkim dostawcom podstawowych wymagań ustawy Lacey.

• Ocena dostawcy

Określanie, które produkty są dostarczane i z którymi dostawcami należy współpracować, oceniając czynniki „ryzyka produktu” i „ryzyka dostawcy”.

• Certyfikacja dostawcy

Po przeprowadzeniu szkoleń dotyczących ustawy Lacey Act i naszego programu zgodności, dostawcy muszą uzyskać certyfikat zgodności z wymogami Young Living Lacey Act.

• Ocena ryzyka

W ramach certyfikacji, każdemu dostawcy i produktowi roślinnemu zostanie przypisana kategoria ryzyka, która określi poziom niezbędnych zatwierdzeń. Zarówno dostawcy, jak i produkty roślinne, są oceniane niezależnie.

• Audyt / monitorowanie

W oparciu o czynniki ryzyka, Young Living opracował stały program audytu i monitorowania. Nowy program zgodności z prawem Lacey Act ma na celu objęcie nim wszystkich osób i organizacji w łańcuchu dostaw.

Proces Sead to Seal. Ten złoty standardowy program jest precedensem dla branży i pokazuje zaangażowanie Young Living w prowadzenie ruchu olejków eterycznych poprzez ochronę delikatnych krajobrazów i roślin.

Jak możesz zamówić te olejki, przeczytasz tutaj. Formularz dostępny tutaj.